RADČICE

   OKRES JABLONEC NAD NISOU

 

 

     Vítáme Vás na našich webových stránkách. Chceme Vás seznámit s historií i současností naší krásné vesnice, se zajímavostmi v obci i okolí a vůbec se vším, co lze o tomto malebném kousku kraje říci. Naše obec leží v Jizerských horách, mezi městy Železný Brod a Tanvald. Z kopců nad ní je krásný rozhled po celém kraji. Jsou vidět Krkonoše, část Jizerských hor, Kozákov i Suché skály...      Více...

Obyvatelstvo, spolky a organizace

Zápisy jsou ponechány v původním tvaru, jak byly zaznamenány v kronice.
Pravopis odpovídá době jejich vzniku a nebyl nijak upravován.

Obyvatelstvo

V roce 1843 bylo v Radčicích 447 obyvatel. Dne 31. 12. r. 1890 konáno sčítání lidu v Rakousko - Uhersku. V obci naší bylo: všech čísel 55, z nich jsou tři rozbořené a dvě pod jednou střechou, obyvatel bylo všech 423, z nichž 207 mužů a 216 žen. V porovnání s počtem obyvatelstva proti roku 1880 ubylo 25 osob. V roce 1895 bylo v Radčicích 442 obyvatel, všichni Češi. V roce 1921 počet obyvatelstva dle úředního sčítání lidu jest: 55 domů, 427 obyvatel, z nichž 203 mužů, 224 žen, vesměs národnost československá; náboženské vyznání: 280 bez vyznání, 104 římskokatolíků, 29 evangelíků a 14 u víry československé.
Sčítání lidu 1.12.1930:
Všech přítomných osob z 1. XII. na 2. XII. 1930 bylo v Radčicích 472 osob. Host nebyl žádný. Mimo obec se tu dobu nacházelo s dočasným bydlištěm 14 osob. S trvalým bydlištěm, které se nepsaly do sčítacích archů byly celkem tři osoby a to: Jaroslav Rydval, Jaroslav Šimůnek na vojně, František Pavlata na studiích. Z toho přehled ukazuje:    472 osob přítomných
                                                   + 14 osob s dočasným bytem jinde
                                                   + 3 osoby s trvalým pobytem
                                                   - 2 učitelky s bytem dočasným
                Celkem 2. XII. 1930       487 osob
Národnost jest úplně česká, bez dvou osob. Jeden Ukrajinec - do Ukrajiny příslušný, druhý Rus, příslušník náš, toho času jinde. Mezi nejmladším občanem naší obce, starým 38 dní, kterým je Růžena Kopalová, narozená 24. října 1930, z čísla pop. 14 a občanem nejstarším, rozeným 6. 1. 1846, jest rozdíl 85 roků bez 37 dnů, nebo 30 662 dny, jímž je Anna Hujerová, v Radčicích čp.7, rolnice.

Spolky a organizace

V obci je Sbor dobrovolných hasičů založený roku 1894, jehož prvním starostem byl Jan Modroch, řídící učitel, jednatelem Emil Šilhán čp. 21, velitelem František Kopal a měl sbor 38 členů. V roce 1931 jest starostem sboru Matura Gabriel, velitelem Josef Koňák a jednatelem Rudolf Šilhán, člen obecního zastupitelstva, pokladníkem Karel Koňák, člen ob. zastupitelstva, vzdělavatelem Václav Hujer, obecní starosta.

Tělocv. Jednota "Sokol", založený v roce 1892 a prvním předsedem byl Josef Šilhán, truhlář, jednatelem Jan Kubín, tř. učitel a Jaroslav Kopal náčelníkem. V roce 1895 čítal Sokol 35 členů, jmění skrovné. Knihovna Těl. Jedn. "Sokol" není ještě dosti rozšířena. Obsahuje doposud dílo sokolství se týkající, časopis "Sokol". V roce 1931 jest starostem Sokola Rudolf Číla.

Dalšími spolky v roce 1895 jsou:
Hospodářsko - čtenářská beseda, založena 1884, předsedem byl p. Jan Modroch, jednatelem Josef Šilhán. Cíl správný, činnost uspokojivá, účastenství starších občanů. Hospodářsko - čtenářská beseda má 200 svazků v knihovně, jak zábavných, tak poučných i národních. Čtení zábavné nade vše se líbí. Spisy pak vybrané, cenné, řízeny vždy při zařizování i půjčování říd. učitelem. Časopis Hospodářské noviny Pražské.

Národní Jednota Severočeská, předsedkyní pí Julie Kopalová čp. 38, činnost prostřední, účast svobodných dívek, počet členů 33.

Spolek vojenských vysloužilců pro Radčice a Jirkov.

Dále bylo v roce 1924 založeno Elektrické a hospodářské družstvo, spol. s ruč obm., jehož předsedem jest p. Václav Hujer, obecní starosta, pokladníkem p. Václav Kopal, člen obec. zastup.

Roku 1932, dne 1. 1. byla v Radčicích založena odborová organisace - Skupina Průmyslového svazu, lučebního a keramického dělnictva. Při založení měla 22 členů, z nich bylo 17 mužů a pět žen. Důvěrník jest Ant. Číla, jednatel Kopal Jaroslav, pokladník Ladislav Havel.

Na začátek

© 2012 Radčice