RADČICE

   OKRES JABLONEC NAD NISOU

 

 

     Vítáme Vás na našich webových stránkách. Chceme Vás seznámit s historií i současností naší krásné vesnice, se zajímavostmi v obci i okolí a vůbec se vším, co lze o tomto malebném kousku kraje říci. Naše obec leží v Jizerských horách, mezi městy Železný Brod a Tanvald. Z kopců nad ní je krásný rozhled po celém kraji. Jsou vidět Krkonoše, část Jizerských hor, Kozákov i Suché skály...      Více...

Silvestr v Radčicích r. 1887

     Článek Františka Švagerky uveřejněný ve Sborníku okresu železnobrodského Vás jistě překvapí hned svým názvem. Pravopis se prostě vyvíjí, ale my jsme článek ponechali bez úprav. Aspoň uvidíte, jak se tehdy psalo.

František Švagerka:

SYLVESTR  V  RADČICÍCH  r.  1887.    

Program:

1.  Cikánka. Ouvertura.

2.  Konduktér. Solový výstup. Jede Jos. Dobiáš.

3.  Slza. Mužský čtverozpěv. Zpívá pěvecký spolek radčický.

4.  Nazdar starému roku. Polka.

5.  Kupecký mládenec. Komický výstup. Prodavač Jos. Šilhan Dolení.

6.  Babský klep. Valčík pro zástěrky.

7.  Reformátoři divadla. Komický dvojzpěv. Tenor Jos. Dobiáš. Bas Ferda Šilhan Hoření.

8.  Korrespondenz. Potpouri.

9.  Masopustní kázání frátera Medáka. Solový výstup. Káže Ferda Šilhan H.

10. Sen. Oslislo. Solo pro housle s průvodem smyčcového kvarteta. Hraje Fr. Š.

11. Na výletu. Mužský čtverozpěv. Zpívá rádecký zpěvácký spolek.

12. Ve stínu ofiny. Mazurka ze zamrzlého nástroje.

13. Staří mládenci. Kom. dvojzpěv. Tenor Jos. Dobiáš. Bas Ferda Šilhan H.

14. Česká reserva. Sol. výstup. Cvičí Pavel Šilhan Zejdlů.

15. Nár. písně české. Käsmayerovo smyčcové kvartetto. Hrají Jos. Linka, Lad. Polma, Bohusl. Šilhan a Fr. Š.

16. Domácí pán a studenti. Kom. trojzpěv. Tenoři Pavel a Bohuslav Šilhan Zejdlovi. Baryton Fr. Š.

17. Nazdar novému roku! Polka.

18. Starý a nový rok. Půlnoční scena. Semelou Fr. Matěcha, Fr. Vít a Jos. Šilhan D.

Hudební produkce provedou hudebníci z Radčic za řízení Jos. Linky.

      N a z d a r!

     Do dne 31. prosince t. r. nebyla nám z hejtmanství semilského vrácena naše žádost o povolení Sylvestrovské zábavy.

     Žádali jsme o poradu rádeckého místního školního dozorce rázného Hujera. Ten nám rozhorleně nařídil: "Ničeho se nebojte a neustupujte! Žádost o povolení zábavy jste poslali včas na hejtmanství a bylo to jejich povinností, aby vás do dne produkce buď o provedení, nebo o zákazu vyrozuměli."

    A tak stalo se podle jeho rady ku všeobecné radosti a spokojenosti.

    Ferda Š. do kázání vrazil své extempore "dermochulenice" místo demoralisace. Hrál vždy důkladně s rozvahou a rozmyslem. Nikdy nespěchal, spíše si na větu počkal a do nikoho nedolípal.

    Povolení naší zábavy na den 31. prosince r. 1887 obdrželi jsme až dne 6. ledna r. 1888 se zákazem Čadkova sol. výstupu "Kázání frátera Medáka".

    Brzy potom mne, jako pořadatele zábavy obsílkou volali k výslechu na hejtmanství do Semil.

    Ferda Š. na ten vejslech bručal a hajdal: "Jesti-li se to svízne na mne, darmo prohálám deň cestou do Semil. Nikam nepůjdu. Satorie, prajská cikorie nekalá!"

    Při výslechu na hejtmanství v Semilech bránil jsem se podle rady Hujerovy a udání, bylo-li jaké, usnulo bez následků. 

 

Zdroj: Sborník okresu železnobrodského, ročník III., číslo 4., prosinec 1925.

Zapůjčil pan František Kurfirst

       

     

Na začátek

© 2012 Radčice