RADČICE

   OKRES JABLONEC NAD NISOU

 

 

     Vítáme Vás na našich webových stránkách. Chceme Vás seznámit s historií i současností naší krásné vesnice, se zajímavostmi v obci i okolí a vůbec se vším, co lze o tomto malebném kousku kraje říci. Naše obec leží v Jizerských horách, mezi městy Železný Brod a Tanvald. Z kopců nad ní je krásný rozhled po celém kraji. Jsou vidět Krkonoše, část Jizerských hor, Kozákov i Suché skály...      Více...

Požáry v obci

Zápisy jsou ponechány v původním tvaru, jak byly zaznamenány v kronice.
Pravopis odpovídá době jejich vzniku a nebyl nijak upravován.

 Dne 22. srpna r. 1875 o čtvrté hodině odpoledne vypukl požár, při němž shořelo jedenáct domů a též tolik stodol. Pojištěn toho času nebyl ještě žádný. Požár zasáhl i nedokončenou novou školu, která se v tomto roce stavěla, a hrozil ji zhubiti. Vhodným a včasným přispěním občanstva stalo se, že toliko 6 nových krovů shořelo.

 Dne 26. 6. 1895 požár domu p. Josefa Havlíka v „Houšti“. Shořel dům se stodolou. Požár byl odpoledne.

 Dne 7. 6. 1898 vypukl požár v domě p. Josefa Šilhána čp. 23. Odpoledne.

 Roku 1899 v noci vypukl požár v domě p. Josefa Linky čp. 40. Shořel dům, sousední stavení zachráněna.

 Roku 1899 v noci vypukl požár v domě p. Josefa Maryšky, obuvníka v „Houšti“ u „Macků“. Dům shořel, sousední blízký dům zachráněn.

 Dne 8. 6. r. 1903 vypukl požár v domě p. Jaroslava Šilhána čp. 28, u „Zvoničků“. Dům shořel, sousední domy a kaplička zachráněny.

 Dne 14. 10. 1908 o jedné hodině v noci vypukl požár v domě p. Petra Číly čp. 12. Dům shořel, sousední domy zachráněny.

 Dne 14. 6. 1908 v 9 hod. dopoledne vypukl požár v domě p. Františka Číly čp. 11. Dům shořel, sousední budovy zachráněny.

 Dne 10. 2. 1910 vypukl požár v domě p. Josefa Kopala čp. 21, v „Chalupě“, ve 3 ½  hod odpoledne. Shořela též kolna, která byla postavena blíže studny. Sousední domy zachráněny.

Dne 21. 6. 1910, ve 2 hod. v noci, vypukl požár v domě p. Františka Číly ml., čp. 10. Dům shořel, sousední stavení zachráněna.

 Dne 26. 8. r. 1910, ve 4 ½ hodiny ráno, vypukl požár ve stodole patřící p. Františku Linkovi, hostinskému čp. 9. Stodola úplně shořela.

 Dne 19. října r. 1910, v 10 hodin dopoledne, vypukl požár v domě pana Václava Bulíčka čp. 6 u "Davidů". Od něho shořely další domy: Dům a stodola čp. 7 pí Julie Hujerové,. Dům pí Marie Blažkové čp. 46. Dům pí Karolíny Kodešové. Dům p. Jana Kopala čp. 5 a dům p. Františka Šimůnka čp. 25. Byl to veliký požár.

 Dne 16. 7. r. 1911 v noci vypukl požár v brusírně na skleněné kroužky, která patřila dělnickému sklářskému družstvu. Požárem zničeno drahé zařízení a zásoby zboží, následkem toho se nemohla znovu postavit. Brusírna tato stávala u cesty „žačky“ na kraji „Plchova“.

 Dne 28. 7. 1911 vypukl požár v brusírně na skl. kroužky pana Antonína Poslta čp. 20. Úplně shořela v noci. Majitel p. Ant. Poslt padl ve světové válce na ruské frontě.

 Dne 25. 2. r. 1912 vypukl požár v domě p. Jaroslava Lufinky v „Houšti“ čp. 5. Požár byl v neděli o 10 hod. v noci.

 Dne 4. 7. 1912 vyhořela stodola pana Josefa Pavlaty, hostinského čp. 24. Ve 12 hodin v noci toho dne vyhořel hostinec čp. 24. Hostinec ten byl staven ze dřeva a říkalo se tam u „Balatků“.

 Dne 4. 11. r. 1913, v noci, vyhořel dům a brusírna pana Josefa Šilhána čp. 17.

 Dne 17. 11. r. 1913 vyhořela stodola pana Josefa Kopala čp. 56, která úplně shořela. Požár byl v noci.

 Dne 3. 3. 1913, v noci, vyhořelo šest domovních čísel a čtyři stodoly, a sice: Dům a brusírna p. Josefa Linky čp. 40, dům p. Antonína Václavů čp. 2, dům p. Vojtěcha Šilhána čp. 2, dům a stodola pana Josefa Dobiáše čp. 3, dům p. Ferdinanda Šilhána čp. 6, dům p. Boleslava Balatky čp. 39.

 R. (později doplněno datum 1907) v noci vyhořel dům pana Antonína Poslta čp. 16.

 Dále vyhořel ( později doplněno datum 7. 5. 1902) v noci dům a stodola v louce pod „Školou“ patřící p. Josefu Dobiáši čp. 3, a dům čp. 47 pana Jana Rydvala u „Bendů“.

 Dne 20. června r. 1925 vyhořely tři domy a jedna stodola, a sice: v noci dům a stodola p. Antonína Trdly čp. 1, dům p. Emila Hujera čp. 8 a hostinec pana Václava Václavů čp. 9.

 Dne ? r. 1925 v 11 hod. dopoledne, při veliké bouři, uhodil blesk do domu p. Jaroslava Horny čp. 18, který shořel.

 Dne 27. května r. 1924, o 1 ½ hodině v noci, byl požár domu čp. 30 patřící p. Gabrieli Maturovi.

 Koncem dubna r. 1926 vznikl požár v besídce domu čp. 32 patřící Eleonoře Morávkové, který byl uhašen. Stalo se to v noci kol 12té hodiny.

 Dne 24. května r. 1928, o 12té h v noci vyhořela brusírna čp. 67, jejímž majitelem byl p. Josef Kopal čp. 56.

 Dne 23. května r. 1930, v noci, vyhořel dům p. Josefa Hádka a stodola Lufinkova v "Houšti“.

 Dne 24. května r. 1931, o 10té hodině v noci, vyhořel dům čp. 29 pana Víta Matury. Bylo to na svatodušní neděli a ve zdejší Sokolovně byl právě kočující biograf. Všechno obecenstvo opustilo rychle biograf a běželo k požáru.

 Dne 22. srpna r. 1931, o osmé hodině k večeru, vypukl požár ve zdejší konsumní prodejně, v krámě, v domě pí Marie Linkové čp. 40. Požár byl včas zpozorován a včasným zakročením úplně uhašen. Škoda na zboží byla 10 až 11 000 Kč.

 Dne 12. března 1933, o druhé hodině v noci vypukl z neznámé příčiny požár ve zdejší škole a úplně shořela.

 Dne 4. července 1933 kol desáté hodiny v noci vyhořel zde dům číslo 45 „Pazderna“ a dům číslo 46. Oba domy ještě téhož roku byly znovu postaveny.

 Dne 1. dubna 1934, na Velikonoční neděli hrál místní sbor dobr. hasičů divadlo v místní  Sokolovně s názvem "U Božích muk". Při čtvrtém jednání vypukl požár ve vedlejším hostinci p. Melníka Artura ze Železného Brodu, který měl najatý p. Jan Mašek, pekař. Požár se rychle rozšířil i na vedlejší sokolovnu. Požár to byl veliký. Hostinec, pekárna i sokolovna úplně shořely.

V neděli dne 21. srpna 1938, kolem sedmé hodiny k večeru, vypukl z neznámé příčiny požár v domě čís. 47, patřící Lad. a Boženě Havlovým. Záchranných prací při požáru se zúčastnilo místní hasičstvo a sousední ohrožené domy uhájeny. Při požáru pršelo. Dům shořelý ještě téhož roku znovu postaven. Dům ten již vyhořel podruhé.

 V sobotu 9. června 1939 v noci z neznámé příčiny vyhořela dřevěná garáž, která náležela Bohuslavu Balatkovi z Radčic. Garáž se nacházela pod hřbitovem blíže cesty, byla úplně ze dřeva a vyhořela úplně až k zemi.

Na začátek

© 2012 Radčice