RADČICE

   OKRES JABLONEC NAD NISOU

 

 

     Vítáme Vás na našich webových stránkách. Chceme Vás seznámit s historií i současností naší krásné vesnice, se zajímavostmi v obci i okolí a vůbec se vším, co lze o tomto malebném kousku kraje říci. Naše obec leží v Jizerských horách, mezi městy Železný Brod a Tanvald. Z kopců nad ní je krásný rozhled po celém kraji. Jsou vidět Krkonoše, část Jizerských hor, Kozákov i Suché skály...      Více...

  Z našich pamětí a pověstí

Opis části článku Z našich pamětí a pověstí je ponechán v původním tvaru, jak byl otištěn ve Sborníku okresu železnobrodského. Pravopis odpovídá době vzniku a nebyl nijak upravován.

Morana

Božena Švagerková

   Okolo r. 1875 sešlo se nás několik malých děvčat na Smrtelnou neděli v Radčicích u Havlů. Ustrojily jsme smrt. Ale daleko jsme ji nevynesly. Kluci nám ji vzali.

    Potom sešly jsme se na konci vsi u Linků, abychom tam smrt ustrojily. Nejdříve jsme udělaly z bílého šátku hlavu s kouskem trupu, vycpaly to senem a nabodly na bidélko.

     Na hlavě jsme uhlem namalovaly oči, nos a ústa. Pod hlavou jsme přivázaly starou jupičku a níže spodničku, obě bílé. Smrt byla celá bílá.

    Když jsme ji tak připravily, jedna z nás vztýčila bidélko se smrtí a ostatní šli za ní zpívajíce:

 

"Smrt nesem ze vsi,
nové léto do vsi.
Smrt si naříká,
že ji nikdo nevítá.
Budeme ji vítati,
přes záda ji švikati.
Svatý Petr z Říma
dá nám flaši vína,
abychom se napili,
pána boha chválili."

 

     Na to jsme se smrtí utíkaly. Dlouhé rukávy její vlály jako prapory. Běžely jsme cestou vedle Lísku do Klinkovic a tam jsme ji hodily do Žernovníka.

 

Zdroj: Sborník okresu železnobrodského, ročník V., číslo I., prosinec 1928.

Zapůjčil pan František Kurfirst

       

     

Na začátek

© 2012 Radčice