RADČICE

   OKRES JABLONEC NAD NISOU

 

 

     Vítáme Vás na našich webových stránkách. Chceme Vás seznámit s historií i současností naší krásné vesnice, se zajímavostmi v obci i okolí a vůbec se vším, co lze o tomto malebném kousku kraje říci. Naše obec leží v Jizerských horách, mezi městy Železný Brod a Tanvald. Z kopců nad ní je krásný rozhled po celém kraji. Jsou vidět Krkonoše, část Jizerských hor, Kozákov i Suché skály...      Více...

Legionáři

Zápisy jsou ponechány v původním tvaru, jak byly zaznamenány v kronice.
Pravopis odpovídá době jejich vzniku a nebyl nijak upravován.

Z dějin víme, že v nejtrudnějších dobách naši předkové těšili se legendou, že až bude našemu národu nejhůře, z hory Blaníku vyřítí se rytíři blaničtí s vůdcem svým sv. Václavem a navrátí českému národu bývalou slávu. Ve válce světové zrodili se noví blaničtí rytíři, naši legionáři organisováni velikým Osvoboditelem presidentem Masarykem.

Dne 21. prosince r. 1918 vítala osvobozená Praha a s ní celý národ tatíčka legionářů, tvůrce naší svobody, vítěze nad Habsburky a rakouskou tyranií, našeho velikého bojovníka duchem, Masaryka. Národ připravil tomuto velikému svému synu uvítání, jakého Praha ještě neviděla. Jízda jeho na hrad byla triumfální. S ním přijeli první naši legionáři. Po nich se vraceli další v roce 1919 i 1920.

S vracejícími se těmito legionáři přišli též naši rodáci, a to:

Vít Antonín, ruský legionář, čp. 33
Vít František, ruský legionář, čp. 19
Vít Josef, ruský legionář, čp. 19
Novotný Jaroslav, italský legionář, čp. 23
Šimůnek Květoslav, francouzský legionář, čp. 51

Českoslovenští legionáři po návratu do vlasti se sdružili v České obci legionářské v Praze. Tato dělí se na župy a tyto na jednoty. Jednota železnobrodská čítá 81 členů, a to 63 ruských, 12 italských, 5 francouzských a 1 amerického legionáře.
------------------------------------------------------------------------------  
V diplomové práci Mgr. Dagmar Havlové jsou uváděni mezi legionáři ještě tito rodáci:  

Balatka Emil, ruský legionář
Dobiáš Karel, ruský legionář
Hušek Arnošt, ruský legionář
Novotný Antonín, ruský legionář
Pátek Štěpán, italský legionář
Šilhán Antonín, ruský legionář
Václavík Bohumil, francouzský legionář
Václavů Bohuslav, italský legionář

Na začátek

© 2012 Radčice