RADČICE

   OKRES JABLONEC NAD NISOU

 

 

     Vítáme Vás na našich webových stránkách. Chceme Vás seznámit s historií i současností naší krásné vesnice, se zajímavostmi v obci i okolí a vůbec se vším, co lze o tomto malebném kousku kraje říci. Naše obec leží v Jizerských horách, mezi městy Železný Brod a Tanvald. Z kopců nad ní je krásný rozhled po celém kraji. Jsou vidět Krkonoše, část Jizerských hor, Kozákov i Suché skály...      Více...

Kronika obce Radčice - 1.díl

     Převedením kroniky obce do digitalizované podoby se všem zájemcům nabízí jedinečná možnost seznámit se s historií naší obce a částečně i s dějinnými událostmi v celé republice, jak je zachytil první kronikář Rudolf Šilhán. Celý text je ve převeden do formátu PDF, je ale velmi rozsáhlý (240 MB). Proto byl rozdělen na několik kratších souborů o menší velikosti. Stranami jsou míněny strany digitalizovaného dokumentu, neodpovídají přesně stranám v kronice, protože do PDF byly převedeny i desky a obal, které nejsou číslovány. V každém odstavci jsou pro přibližnou orientaci uvedena hlavní témata, jimž se daný úsek věnuje. Při popisu je zachován dobový pravopis českého jazyka, jaký používal první kronikář.

Kronika obce - 1. díl (240 MB)

Úplný text od úvodního životopisu 1. kronikáře až po 16. listopad 1940, kdy musely být kroniky z úředního nařízení odevzdány na příslušné obecní úřady.

Strany 001-017 (12 MB)

Úvod. Životopis prvního obecního kronikáře. Založení obce. Roky 1557, 1608. Patenty z r. 1680 a 1738. Příroda v okolí obce. Počet a majitelé budov. Lidové názvy polností. Význačné budovy.

Strany 018-035 (10 MB)

Historie školy. Rok 1888. Příslušnost k úřadům. Místní zastupitelstvo r. 1884.

Strany 036-055 (11 MB)

Požáry v obci. Z vyprávění paní Julie Hujerové. Práce v lomech v zimě. Rádečtí hudebníci. Klarinetista Jan Rydval. Vojtěch Šilhán „Dolení“ basista. Za výdělkem do světa. Založení sboru dobrovolných hasičů v Radčicích v r. 1894. Veřejné župní cvičení. Jmění sboru. Župní sjezd v Radčicích. Rakouské poštovní známky do roku 1918.

Strany 056-076 (12 MB)

Válka světová. Bojiště. Poměry v obci na počátku války. Odvody koní. Sbírky pro vojíny v poli. Rok 2015. Občané vojíni školní obce Radčic. Rok 1916. Rekvisice. Odvody 18cti a 50ti letých. Rok 1917. Rekvisice zvonů. Zákaz slovanských písní. Rok 1918. Tuberkulosa. Omezení železniční dopravy. 28. říjen 1918. Oslava naší samostatnosti.

Strany 077-101 (13 MB)

Občané Radčic padlí ve válce. Invalidé zemřelí po válce. Španělská chřipka. Legionáři. Poměry poválečné. Dle zpráv z novin. Věrnost manželek po dobu války. Zlatý poklad RČS. Drahota. Ceny potravin a věcí roku 1918. Smrt císaře. Desertéři v Radčicích. Ceny v roce 1920-21. Volby do obcí. Sčítání lidu 1921.

Strany 102-119 (10 MB)

Pan president T. G. Masaryk v Žel. Brodě. Elektrisace obcí. Skelné korálky tříkrátky dvoukrátky. Klesání cen a odbytu. Brusiči. Živnostníci v Radčicích po válce, v letech 1919-20-21. Okrskové cvičení Sokola v Radčicích. Volby do Národního shromáždění RČS 1920. Senát. Ministři. Volba presidenta. Vládní prohlášení. Volební právo po válce a před válkou. Jak se v Radčicích volilo r. 1925 di poslanecké sněmovny a do senátu. Založení církve Československé 1920. Počet žáků školy v Radčicích. Sčítání lidu 1930. Památné sjezdy a slety spolků. Nově postavený hostinec a taneční sál 1925.

Strany 120-129 (6 MB)

Obecní volby v Radčicích r. 1927. Volby v Radčicích do Okresního zastupitelstva r. 1928. Volby v Radčicích do Zemského zastupitelstva r. 1928. Lípa „Svobody“. Brusírny na skleněné kroužky po válce. Brusírna. Sklářská škola v Žel. Brodě. Jubilejní oslavy r. 1928. Zábavy a divadla r. 1928. Zákon o reformě veřejné správy. Okresní správní komise v Žel. Brodě. Různé.

Strany 130-152 (12 MB)

Rozpuštěna vláda N. S. Volby v Radčicích 27. 10. 1929 do poslanecké sněmovny a do senátu. Výsledek voleb v celém polit. okrese Semilském. Výsledek voleb do Nár. shromáždění v celé RČS. Krutá zima r. 1929. Výstava skla a krajinská v Žel. Brodě 1930. Práce, výdělky, průmysl r. 1929-30. V pátek 27. 5. 1927 T. G. Masaryk opětovně zvolen presidentem. Ústav soc. péče v Žel. Brodě. Státní nové svátky. Rozdělení obcí. Stoupenci spiritismu v Radčicích a okolí. Vzdělání. Autobusová doprava.

Strany 153-164 (7 MB)

Rok 1931. poměry v obci. Obecní volby 27. září r. 1931. Obecní starosta, náměstek a radní. Výsledky obecních voleb. Založení pol. org. komunistické. Rok 1932. okrskové cvičení sokolské. Všesokolský slet v Praze. 28. říjen. Počasí. Hospodářské poměry. Založení odborové organisace.

Strany 165-182 (10 MB)

Rok 1933. Počasí. Stavba nové školy. Divadlo. Posvícení. 28. říjen. Poměry hospodářské. Rok 1934. Návštěva poslanců a senátorů Nár. shromáždění. Velký požár. Stavba hostince a Sokolovny. Okrsková slavnost hasičská. Dějinné události dle novinových zpráv. Zrušení autobusové dopravy. Volba IV. presidenta.

Strany 183-196 (8 MB)

Rok 1935. volby. Výsledek voleb v Radčicích 19. 5. 1935. Výsledek voleb v celé republice. Volby do okresů a do zemí 26. 5. 1935. Volba nového presidenta 18. 12. 1935. Ústavní slib presidenta Eduarda Beneše. Zemřeli v r. 1935.

Strany 197-214 (10 MB)

Rok 1936. Oslavy. Biograf. Civilní obrana protiletecká. Návštěva pana presidenta Dr. E. Beneše s chotí v Žel. Brodě. I. Sjezd čs. dobrovolců. Založení odbočky Svazu přátel SSSR. Státní rozpočet. Sociální péče okresu semilského r. 1936.

Strany 215-237 (13 MB)

Dějiny břidličných lomů v Radčicích a okolí. Postup výroby břidlice. Zahynulí lomaři. Velikonoční pověry a zvyky. Pomníky osvobození a pamětní desky v okolí. Meetingy. Cihlářství v našem okolí. Staré názvy některých domů. Hudebníci v Radčicích.  Ceny potravin a životních potřeb r. 1936. Československé kovové peníze r. 1936.

Strany 238-263 (16 MB)

Rok 1937. Stávka sklářů. Oslava 28. října. Svatby a úmrtí r. 1937. První president československé republiky Osvoboditel T. G. Masaryk zemřel. Nejslavnější pohřeb národní. Kurs československé koruny. Hospodářské a sociální poměry. Výroba břidlice r. 1937. Armádní rozkaz. Prodej a koupě domů. Nový branný zákon. Učitelé v Radčicích. Poselství míru Dr. Beneše.

Strany 264-283 (14 MB)

Činovníci sboru dobrovolných hasičů. Zajímavé výpisy z našich kronik, podle Josefa Lhoty v Zásadě. Dějiny skleněných korálek tříkrátek. Boží muka v Radčicích.

Strany 284-301 (10 MB)

Rok 1938. Zvláštní přírodní úkaz na obloze. Odvody. Svatby. Národní pouť. Obecní volby. X. Všesokolský slet v Praze. Slintavka a kulhavka. Velikonoční poselství míru. Střídání ministerstev, dle Čes. Slova. Kurs čsl. koruny r. 1938. Zemřeli v roce 1938.

Strany 302-317 (11 MB)

Nezaměstnanost, sociální a hospodářské poměry v r. 1938. Výroba perliček. Výroba břidlice. Počasí roku 1938. Dějinné události v roce 1938. Povolán 1. ročník zálohy k vojenskému cvičení. Rozhlasový projev presidenta Dr. Beneše. Incidenty. Stanné právo. Mobilisace. Protiletecké noční opatření. Konference čtyř velmocí. Sudety postoupeny. Československé vojsko v Radčicích a okolí. President Dr. Beneš se vzdal úřadu.

Strany 318-333 (10 MB)

Okupace českých obcí. Polsko obsazuje čsl. území. Maďarsko okupuje území na Slovensku. Ztráty území a obyvatel. Třetí president Dr. Emil Hácha. Demise vlády. Uprchlíci z obsazených území. Propustky. Finanční stráže. Zatmění měsíce a zemětřesení 1938. Autobusová doprava. Učitelé ve zdejší škole. Různé údaje ze starší historie.

Strany 334-351 (12 MB)

Skleněné kroužky, indické bangles. Nová brusírna v Radčicích. Krise. Stávka. Vyvezeno kroužků. Konkurence. Koupě patentu. Nové brusírny. Doslov o průmyslu kroužkařském.

Strany 352-366 (10 MB)

Rok 1939. Kulturní události. Narukování nováčků. Rozpuštění obecního zastupitelstva. Správní komise. Nekonaný župní has. sjezd. Rozpočet po okupaci zmenšené Republiky Československé na rok 1939. Svatby. Zemřeli. Počasí. Dějinné události v roce 1939. 14. březen 1939 poslední den Republiky česko-slovenské. Obsazení Čech a Moravy říšskými vojsky. Zřízení Protektorátu Čechy Morava. Projev Dr. E. Háchy. Jízda vpravo. Přísný zákaz schůzí, shromažďování, zábav apod.

Strany 367-379 (8 MB)

Příjezd říšského protektora na Hrad do Prahy. Slovensko žádá pod ochranu Německa. Poselství Ameriky a odpověď A. Hitlera. Zabaveno vojenských zbraní a věcí. Národní souručenství. Odstoupení vlády. Nová vláda Čech a Moravy. Ceny obilí. Ceny brambor. Pakt o neútočení. Pracovní povinnost. Válka Německo a Polsko. Zatemňování světla v noci. Zásobování potravin. Amnestie daňová. 28. říjen. Změna státní vlajky. Zdražování. Odběrní listy. Nouzové práce. Hospodářské a sociální poměry r. 1939. Statistika Čech a Moravy, dle novinových zpráv. Historie českého národa.

Strany 380-398 (13 MB)

Rok 1940. Počasí. Polární záře. Cikáni. Dějinné události roku 1940. Nařízení pro Židy. Věšení vlajek a zvonění na oslavu vítězství říšských vojsk. Sčítání ploch polí a osevu. Odstranění všech znaků připomínajících česko-slovenskou republiku. Dvoujazyčné značení. Zrušení celní hranice s Německem. Zemřeli v r. 1940. Svatby. Pouť a posvícení. Zrušené a odložené svátky. Úroda a ceny potravin. Odevzdání kroniky z úředního nařízení.

 

Na začátek

© 2012 Radčice