RADČICE

   OKRES JABLONEC NAD NISOU

 

 

     Vítáme Vás na našich webových stránkách. Chceme Vás seznámit s historií i současností naší krásné vesnice, se zajímavostmi v obci i okolí a vůbec se vším, co lze o tomto malebném kousku kraje říci. Naše obec leží v Jizerských horách, mezi městy Železný Brod a Tanvald. Z kopců nad ní je krásný rozhled po celém kraji. Jsou vidět Krkonoše, část Jizerských hor, Kozákov i Suché skály...      Více...

Další stavby v obci

Zápisy jsou ponechány v původním tvaru, jak byly zaznamenány v kronice.
Pravopis odpovídá době jejich vzniku a nebyl nijak upravován.

Stavba silnice

Dříve byla přes Radčice vozová cesta. Dne 11. října r. 1910 byla pronajata stavba silnice okresní z Jílova přes Radčice do Loužnice a počala se stavěti v pondělí  dne 24. října r. 1910. Celková délka silnice obnáší 2684 metrů a celkový náklad na stavbu silnice jest dle rozpočtu Kč 27 100,-  Stavbu silnice pronajal za Kč 24 500.- p. Václav Krejcar, podnikatel staveb. z Milícovsi u Jičína. Silnici vyměřil dne 8. října r. 1810 pan František Schumandl, stavební rada v Praze. Dne 5. října r. 1911 dostavěna a převzata silnice z Jílova přes Radčice do Loužnice a dne 6. října 1911 byly uspořádány účty této silnice. V této době, kdy se silnice tato stavěla, byl starostou obce Radčice – Jirkova pan Josef Dobiáš z Radčic čp. 3.

Stavba hřbitova

Do konce roku 1911 snad od nepaměti se konaly pohřby a pochovávaly se mrtvoly z Radčic na hřbitov v Železném Brodě. V roce 1911 se zdejší hřbitov dostavěl a dne 7. října r. 1912 ho vysvětil pan farář František Prokeš ze Železného Brodu. První pohřben byl na hřbitově v Radčicích, v pátek, dne 12. ledna r. 1912 o druhé hodině odpoledne, pan František Šilhán, svobodný občan z Radčic, z čísla pop.  28, narozen 1. února r. 1869 a zemřel dne 10. ledna r. 1912 v noci. Církevní obřady vykonal u hrobu p. František Prokeš, farář ze Železného Brodu.

Elektrizace obcí

byla provedena, a to:

V roce 1923: Kamenice Horská
V roce 1924: Radčice, Sněhov, Plavy, Haratice, Bohdalovice
V roce 1925: Smrčí, Dlouhé, Jílové, Bzí, Chlístov, Těpeře, Bratříkov, Alšovice, Skuhrov, Huntířov, Mukařov, Líšný, Loužnice
V roce 1926: Hrubá Horka, Splzov, Pelechov
V roce 1927: Vrát, Prosíčka, Koberovy
V roce 1928: Záhoří, Pipice, Jirkov, Střevelná, Loučky, Bobov, Zeleč, Líšný II

Sokolovna

Roku 1925 postavil v Radčicích nový hostinec a taneční sál pan Václav Václavů z Radčic a první zábava v novém sále byla na Štěpána r. 1925, na níž návštěva veliká. Později hostinec ten čp. 74 koupil (?) Jan Mašek, pekař, a taneční sál čp. 76 koupila zdejší Těl. Jednota "Sokol". Dne 1. dubna 1934, na Velikonoční neděli hrál místní sbor dobr. hasičů divadlo v místní  Sokolovně s názvem "U Božích muk". Při čtvrtém jednání vypukl požár ve vedlejším hostinci p. Melníka Artura ze Železného Brodu, který měl najatý p. Jan Mašek, pekař. Požár se rychle rozšířil i na vedlejší sokolovnu. Požár to byl veliký. Hostinec, pekárna i sokolovna úplně shořely. Někteří vzati do vyšetřování. Spáleniště hostince čp. 74 pak koupil od pana Melníka p. Václav Kopal z čp. 38, který hostinec ještě toho roku znovu postavil. Těl. Jednota Sokol dala se s chutí do stavby sokolovny, na níž pracovali členové zdarma tak, že již 2. září byla hotová a toho dne se konala za sokolovnou "Národní pouť" a večer pak první taneční zábava, na níž byla návštěva veliká. Pak 25. listopadu 1934, se konala zde slavnost otevření znovupostavené sokolovny. Odpoledne byla akademie a večer taneční zábava. Návštěva silná.

Hasičský dům

na obecním pozemku byl postaven roku 1937.

Na začátek

© 2012 Radčice